Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Hz.Muhammed..
31 Mart 2019 Türkiye Genel Yerel Seçimine Kalan Süre:
Anlık değişen canlı forum verileri...

Mesajlar: 1 Açılan Konular: 0 Okunan sayfa sayısı: 18106 Online Üye ve Ziyaretçi: 964

GönderenKonu: Aleviyi Kızılbaşı katledin diyen Ebussuud Efendiyi övenin Dersim özrü samimi mi?  (Okunma sayısı 7905 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

teketek

 • Yakut
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 411
 • Toplam Konu: 177
 • Süper Puan: 35375
 • PuanBank: 91054
 • Katılım: 01/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Çorumlu Ebussud Efendi malum acaip fetvasıyla alevi katliamını meşru yapmış ona dini bir kılıf vurmuştur. Bu sayede kaç onbinlerce alevi öldürüldü sayısını bilmiyoruz. Erdoğan Çorum mitinginde bu zatı övdü. Yani alevi düşmanı bir kişiyi sevdiğini takdir ettiğnii gösterdi. Peki Erdoğan daha geçen gün Alevi katliamı Dersim için özür diledi. Ne kadar samimi olduğu hususunda ben şüpheliyim. Ayrıca Tayyip'in geldiği zihniyet Dersimi bir katliam olarak kabul etmez. Yavuzun alevi katliamını hiç kabul etmezler. Şimdi kalkmış ileri geri özür mözür yapıyor. Lütfen oyunu bırakın...

Mes'ele: Hazreti Hüseyin soyundan gelen bazıları (Seyyidler), 'Biz ibadetle ilgili kaidelere bağlı değiliz. Biz öbür dünyada ahiret şeraitinden mesul tutulmayız. Biz cennete gireceklerdeniz' deseler, bunlara ne yapılmalıdır?

Elcevap: Bu itikat üzerinde ısrar ederlerse ve de Müslümanlığa (Şeriat yoluna) gelmezlerse kâfirlikleri anlaşılmış olur, bu nedenle katledilmeleri vaciptir.

Mes'ele: Kimi sufiler, 'Bize şeyhimiz böyle buyurdu' diye daimi zikretseler, onlara ne yapmak gerekir?

Elcevap: Şeyhleri olan kâfirin emrini Resul-u Ekrem'in emrine yeğledikleri için tamamının katli icap eder.

KIZILBAŞ ÖLDÜREN CENNETE GİDER

Mes?ele: Kızılbaş tâifesinin şer?an katli helâl olup, katleden gâzi ve Kızılbaş tâifesinin ellerinde maktul olanlar şehid olurlar mı?

Elcevap: 'Kızılbaşların ceman katli helaldir? (onları katlederken ölmek) gazâ-i ekber ve şehâdet-i azîmedir'

Mes'ele: Kızılbaşların katli, İslam Sultanına (Osmanlı Padişahına) düşmanlık besledikleri için mi şarttır, yoksa başka sebepleri de var mıdır?

Elcevap: Bunlar hem Sultan?a isyan ederler, hem de kâfirdirler...

Mes'ele: Kızılbaşların Şahının Resul-u Ekrem'in soyundan olduğu söyleniyor. Bu durumda, Kızılbaşların öldürülmelerinin helal olduğundan biraz tereddüt duyulamaz mı?

Elcevap: Hâşâ, en küçük tereddüt duyulmaz.

Kızılbaşların yaptıkları kötü işler, o temiz peygamber soyuyla bir ilgilerinin olmadığını göstermeye yeter. Ayrıca babası İsmail (Şah İsmail) ortaya çıktığında, İmam Ali er-Rıza ibni Musa el-Kâzım'ın mezarının bulunduğu ve diğer yerlerdeki büyük Seyyidleri zorlayarak kendi soyunu da onlarınkinden göstermek istedi. Karşı çıkanları öldürttü. Bazı Seyyitler kıyımdan kurtulmak için bu isteğe boyun eğmişler, fakat dikkat edenlerin anlayabilmesi için de onun soyunu kısır bir Seyyide bağlamışlardır.

Ayrıca, soyunun peygambere dayandığı doğru olsa bile, kâfir olunca diğer kâfilerden farkı kalmaz. Ancak ve ancak doğruluğu tartışılmayacak olan mukaddes Şeriat akidesine uyanlar ve onun sağlam kurallarını koruyanlar Peygamber soyundan olabilir.

Mes'ele: Kızılbaşlar, Şii olduklarını söylüyorlar, 'Lâ ilahe illallah' diyorlar. Kendilerine karşı uygulanan bu ölçüde sıkılığın sebebi nedir? Tafsilatlı olarak açıklar mısınız?

Elcevap: Onlar Şii de değildir. Zaten, 'Yetmiş üç yoldan ehlisünnet dışındakiler yanacaktır...' diyen Peygamber Efendimiz duruma açıklık getirmiştir.

Kızılbaşlar, yetmiş üç yolun tam olarak birinden değildirler. Her birinden bir parça fesat ve fitne alıp kendi isteklerine göre icat ettikleri sapıklık ve küfürlerine katarak bir sapıklık ve dinsizlik mezhebi kurmuşlardır. Bu kötü durumlarını gün gün artırmaktadırlar. Bunların sürüp giden, malûm cürümlerine bakarak mukaddes din kanunlarına (Şeriata) göre şu hükümlere varırız:

O zalimler, Kuran-ı Kerim'i, mukaddes Şeriatı ve İslam dinini hafife almakta, din kitaplarına küfrederek ateşe atmaktadırlar. Hakiki dini âlimlerini (Şeriat âlimlerini) bu bilgileri yüzünden kırmakta, Şahları olan sapık haini Cenab-ı Hak yerine koyarak ona secde etmektedirler. Keza haram olduğu sağlam ayetlerle zikredilmiş olan bütün yasakları da helal sayarlar. Keza Ebu Bekr ile Ömer'e lanet ettiklerinden dolayı da kâfirdirler.

AYŞE'NİN İFFETİ

Keza, sahihliği münakaşa edilemeyecek olan Ayşe'nin (Hz. Peygamberin zevcesi) faziletine dair birçok ayet-i kerime inmişken, bunlar Ayşe anamıza dil uzatarak Kuran'ı yalanlamakta ve böylece de kâfir olmaktalar. Ve yine Ayşe'ye yönelik ithamları ile Peygamber Efendimizin mukaddes büyüklüğüne leke sürerek bu yolla peygambere küfretmiş sayılırlar. Bu sebepten bütün Kızılbaşların, büyüğü küçüğü ile şehirleri ve eserleriyle yok edilmeleri şarttır. Bunların kâfir olduğundan kuşku duyanlar da kâfir olur.

Kızılbaşlar, İmam-ı Âzam ve İmam Süfyan-ı Servi'ye göre, eğer tam mânâsıyla tevbe eder de İslamiyete dönerlerse ölümden kurtulurlar. Fakat İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hambel, İmam Leys bin Sad, İmam İshak bin Rahuya ve öteki din âlimlerine göre bunların tevbeleri de kabul edilmez. Elbette boyunlarının kesilmesi gerekir.

Hazret-i İmam (Ebu Hanife) onların hangi tarafın itikadını benimserlerse o taraftan olacaklarını söylemiştir. Bu hüküm herkesçe malûmdur.

Kızılbaş askerleri için ne yapılması gerektiği konusunda bir ikilik yoktur. (Öldürülmeleri gerekir.) Fakat köylerde ve kentlerde kendi hallerinde doğrulukla oturup Kızılbaşların nitelik ve davranışlarından arınmış, dışları da buna uygun kimselerin, yalanları ortaya çıkmadığı müddetçe, diğerlerine yapılan uygulamalardan (katliamdan) muaf tutulmaları gerekir.

Kızılbaşların katli, diğer kâfirlerin yok edilmelerinden daha önemlidir. Mesela Medine çevresinde kâfir çokken ve Şam henüz ele geçirilmemişken, Ebu Bekir kâfirlere saldırmayı değil, yalancı Müseyleme'ye sadık bu mürtedlere saldırmayı yeğlemiştir. Hazreti Ali zamanında Haricilerin kırılması da böyle olmuştur. Bu kesimin kötülükleri çok büyüktür. Bunların kötülüklerini yeryüzünden silmek için çok gayret sarfetmek, icap eden her şeyi yapmak lazımdır.

'Bu tâifenin katli sair kefere kıtâlinden ehemdir' (bu topluluğun öldürülmesi, diğer kâfirlerin öldürülmesinden daha önemlidir).

'Yardım niyaz edilen ve bağlanılan sadece Allah'tır. Ya Rabbim, günahlarımızı ve işlerimizdeki kusurlarımızı affet. Ayaklarımızı sağlam yere bastır. Kâfirlere karşı muinimiz ol.'

'Bunu, efendimiz ve en üstünümüz, zamanın büyüğü, İslam ve zafer diyarının müftüsü Ebussuud yazdı. Sene: 955 (1548).'


Böyle bir insanın övülmesini bırakın kötülenmesi lazım. Bu efendi uçmuş. Din iman hak getire. Canı sanki kendi dağıtmış ta ha bire kesin öldürün diyor. Bu kişi aslında Yavuz Sultan Selim'in Şeyhül İslamıdır. Alevilerin, canları, malları, namusları size helaldir diye fetvayu çekinmeden vermiştir. Bir fetva İslamda milyonların o olayı meşru görmesine yol açar. İster okla, ister mızrakla, ister bıçakla olsun her türlü öldürülmeleri caizdir demiştir. Alevilerin kestiği mırdardır, yenilmez demiştir. Ayrıca rivayete göre elimizde kalan Alevi kadınlarını ne yapalım diye sorarlar, verdiği cevap, 'belinize kuvvet olduğu söylenir.   Fetva bunlarla sınırlı değildir. Bu Efendi Anadolu'da müzik şeytan işidir diye fetva verip 'kopuz' çalmayı yasaklatmıştır. İşte böyle birini öven bir Başbakanımız var. Millete armağan olsun...teketeksin her zaman..

gölge

 • ALTIN Üye
 • *
 • Toplam İleti: 1279
 • Toplam Konu: 521
 • Süper Puan: 31755
 • PuanBank: 23782
 • Gölgenizi kandıramazsınız...
 • Katılım: 04/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Her yerde farklı farklı konuşuyor Dıyarbakırda Ahmet Kaya Şıwanperver çorumda Ebussuud Alevi illerinde Pir Sultan Abdal kaypak siyaset kaypak siyasetçi
Övdüğü kişilerin biri diğerine düşman bir diğer halkı kesmekten fetva vermiş işte sana başbakan  :s20:

asıllar gölgede kalmış...

attach

 • Bakır
 • *
 • Location: Eskişehir
 • Toplam İleti: 23
 • Toplam Konu: 3
 • Süper Puan: 19675
 • PuanBank: 0
 • Katılım: 09/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
İktidar olmak için her yol mübah diyenlerin partidi bu ak parti
Görmediniz mi ne gözyaşı akıttılardı referandumda hepsi palavraydı şimdi ağızlarına alıyorlarmı  :s20:


bytheWay

 • Pırlanta Üye
 • ***
 • Location: Adana
 • Toplam İleti: 697
 • Toplam Konu: 293
 • Süper Puan: 33723
 • PuanBank: 27563
 • bytheway.....yawehtyb
 • Katılım: 07/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Bu ebussuud denilecek adam övülecek en son insan bile değildir hatta dedikleriyle küfre girmiş biridir bunu öven bir başım olması daha hazindir  :s20:

Bytheway=Aklıma gelmişken

offline

Ebussud efendi alleviler için ölüm fetvası vermiş bir kişidir buna katılanlar da eşit derecede katildirler.  :s20:


hendese

 • Bakır
 • *
 • Location: izmir
 • Toplam İleti: 24
 • Toplam Konu: 6
 • Süper Puan: 19744
 • PuanBank: 0
 • Katılım: 08/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Birisi diğeri hakkında nasıl ölüm fetvası verebiliyor anlaşılmaz bir insani pardon hayvani bir duygu


offline

Ebussuuda efendi diyenden ne hayır gelecek ki başka hayır bekleyelim adam katli vacip cemiş kendisine vacip aslında  :s20:


Black

Ebussuud Reziline lanet ediyorum. Alçak herif. Alevinin IRZI HELALMİŞ keşke senin zamanında olsaydım da seni eşşeklere s...tirseydim pislik


gölge

 • ALTIN Üye
 • *
 • Toplam İleti: 1279
 • Toplam Konu: 521
 • Süper Puan: 31755
 • PuanBank: 23782
 • Gölgenizi kandıramazsınız...
 • Katılım: 04/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Erdogan Dersimi unuttu hepsi mevsimlik zaten devrimcilere ağlamalar Ahmet kaya hepsi mevsimlik


offline

Aleviler ne diyor bu işe neden sessiz kalıyorlar akıl alır gibi değil
Aleviyi Kızılbaşı katledin diyen Ebussuud Efendiyi övenin Dersim özrü samimi mi?
 

GoogleTaggedBenzer Sayılabilecek Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
6 Yanıt
2161 Gösterim
Son İleti 16 Aralık 2012, 13:49:10
Gönderen: Fireway
1 Yanıt
344 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2011, 13:32:00
Gönderen: Ülkü
19 Yanıt
10095 Gösterim
Son İleti 20 Ekim 2014, 23:12:35
Gönderen: gölge
1 Yanıt
874 Gösterim
Son İleti 28 Mart 2013, 09:28:57
Gönderen: craig
4 Yanıt
1224 Gösterim
Son İleti 14 Mayıs 2013, 01:29:38
Gönderen: wasUNUTMAYALIM Anayasa: Madde 25. Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Madde 26. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Madde 19 : Herkesin düsünme ve anlatma özgürlügü vardır. Buna göre, hiç kimse düsüncelerinden dolayı rahatsız edilemez. Ayrıca ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düsünceleri her türlü araçla aramak, sağlamak ve yaymak hakkına sahiptir.Sitemiz forum sistemi olduğu için önceden izin alınmaksızın ve sonradan haber verilmeksizin konular açılabilmekte ve yorumlar yapılmaktadır. Eğer bu siteyi şu anda geziniyor ve size, yahut kanuni temsilcisi bulunduğunuz gerçek ya da tüzel kişiler aleyhinde uygun olmayan, yasalar çerçevesinde problem oluşturan bir sorun gördüyseniz, altta görülen resmi e-mail adresimize haber edebilirsiniz. E Mailiniz bize ulaştığında gerekli incelemeyi yaparak durumu açıklığa kavuştururuz. Sürekli yayında olan sitemiz için bu tür durumları fark etmemiz, her zaman mümkün olmayabilir. Bu tür durumlardan hemen her daima paylaşımları yapanlar sorumludurlar. Bunu gezinen tüm ziyaretçiler kabul etmiş sayılırlar. Aksi halde yayınların durumundan sorumlu tutulamayız.

A.T. Resmi e-mail Adresi


ÇOK ÖNEMLİ UYARI: Forumdaki Aktif-Nonaktif listede değilseniz saat başına 2 SÜPER PUAN kaybınız vardır! Renkli konumda olanlar aktif konumda oldukları için saat başına puan kazanırlar. DİKKATİNİZE!
bayrak